/ Forskningsprojekt / Anlagd brand / Resultat / Övriga delprojekt

Publikationer från övriga delprojekt

 • Barn/ungdomar som anlägger brand - orsaker och motåtgärder,
  Sven-Åke Lindgren, Micael Björk, Hans Ekbrand, Sofia Persson och Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.
  Läs rapport

 • STADENS BRÄNDER -
  Del 1, Anlagda bränder och Malmös sociala geografi,
  Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin, Malmö Högskola
  Läs rapport

  Del 2, Fördjupning,
  Helena Bohman, Manne Gerell, Jonas Lundsten, Mona Tykesson, Malmö Högskola
  Läs rapport

 • Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder,
  Sofia Persson, Sara Uhnoo, Hans Ekbrand, Charlotta Thodelius, Sven-Åke Lindgren, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.
  Läs rapport
   
 • Att släcka innan det brinner,
  Sofia Persson, Göteborgs Universitet
  Läs rapport

 • Atityder och normer kring anlagd brand bland högstadieungdomar och skolpersonal,
  My Lilja, Högskolan i Gävle
  Läs rapport / Läs infoblad

 • Förstudie till metodutveckling för identifiering och behandling av unga brandanläggare,
  Lennart Strandberg, Kreafor AB
  Läs rapport / Läs infoblad
   
 • Skolbränder och skolbrandsprevention - Underlag för planerade insatser enligt "Karlstadsmodellen",
  Björn Andersson, Gunnar Dahl, Ulf Mårtensson, Ragnar Andersson, Karlstads Universitet, Karlstads kommun
  Läs rapport
  / Läs infoblad