/ Forskning / Om oss / Styrelse

Styrelse

Brandforsks styrelse träffas fyra gånger per år. Vid ett av dessa möten beslutas vilka forskningsprojekt som ska beviljas anslag.

Styrelsen består av en ordförande samt 18 ordinarie ledamöter och suppleanter.

Ledamöterna utses utifrån vilka som är medlemmar under programperioden. Ledamöterna ska i styrelsen representera de intressen som de företräder.

Styrelsens medlemmar

Tommy Arvidsson

Ordförande

Patrik Perbeck

MSB

Bodil Lundberg

MSB

Anders Lundberg

MSB (suppleant)

Caroline Bernelius Cronsioe

Prevecon, Vice ordförande

Anders Johansson

Boverket (suppleant)

Kristina Lindfeldt

Kommunala andelstecknare

Samuel Nyström

Kommunala andelstecknare (suppleant)

Nils Naumburg

If

Leif Skoglöf

Trygg Hansa (suppleant)

Petter Berg

Volvo Cars Corporation

Ingela Höök

Folksam (suppleant)

Tommy Magnusson

Nationella Brandsäkerhetsgruppen

Lynn Ranåker

Kommunala andelstecknare (suppleant)

Henrik Braatz

Scania

Vakant

(suppleant)

Martin Olander

BRA, Sveriges brandkonsultförening

Johan Norén

Briab (suppleant)

Anders Bergqvist

Brandskyddsföreningen Sverige

Karim Peltonen

Brandskyddsföreningen Finland (suppleant)