/ Forskning / Om Brandforsk / Innovativa Elsystem

Frukostseminarium Innovativa Elsystem

Datum: Tisdag den 14 januari
Tid: Frukost från kl 07.45, seminariet börjar 8.15
Plats: Brandforsk, Årstaängsvägen 21 C, 7 tr, eller via webb (OBS! även webdeltagande kräver anmälan) Seminariet är kostnadsfritt

Innovativa elsystem i byggnader – konsekvenser för brandsäkerhet

Den elektriska miljön i våra byggnader inklusive våra bostäder förändras. Ett exempel är lokal produktion av el, där solcellsinstallationer blir alltmer populära. Sådan elproduktion medför även förändringar i övriga delar av byggnaders elektriska infrastruktur, såsom DC-nät och i vissa fall energilagring i batterisystem. Vilka konsekvenser har denna utveckling för brandsäkerheten i våra byggnader?

Program
08.15 Resultatredovisning
09.00 Fika
09.15 Workshop om hur resultaten kan komma till nytta
10.30 Avslut