/ Forskning / Om Brandforsk

Om Brandforsk

Insamlingsstiftelsen Brandforsk verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap. Det gör vi genom att initiera och finansiera kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet, och vi arbetar för att sprida den kunskapen så att den ska göra nytta. Vi finansierar detta med insamlade medel från våra stödorganisationer som på så sätt bidrar till vår vision om ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap.  

Insamlingsstiftelsen Brandforsk stiftades av Brandskyddsföreningen Sverige 2019 efter att i 40 år ha bedrivits som en förening där Brandskyddsföreningen var huvudman. Brandforsk har hela tiden fungerat som ett samverkansorgan för samhällets intressenter för att öka kunskapen om, och minska konsekvenserna av, bränder och det fortsätter vi att vara.

Vi som arbetar med Brandforsk är:

mattias-d_om_oss.jpg   FRANCYS_Web_2.jpg

Mattias Delin
Forskningsdirektör

0733-25 80 25
mattias.delin@brandforsk.se

 

Francys Eurenius
Samordnare
0707-78 75 16
francys.eurenius@brandforsk.se