/ Forskning / Forskningsprojekt / Projekt fr.o.m. 2016 / Bostadsbränder och äldre

Bostadsbränder och äldre personer

Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade

Betydande skillnader i risken för dödsfall vid brand har påvisats mellan olika åldersgrupper, socioekonomiska grupper och geografiska områden. En grupp som återkommer som särskilt utsatt är äldre personer, en grupp som också utgör den åldersgrupp som procentuellt sett ökar mest i samhället i populationsstorlek. För att uppnå nollvisionen inom brandområdet bör därför denna grupp vara särskilt prioriterad i det preventiva arbetet.

Utgivare: Karlstads Universitet | Författare: Finn Nilson, Carl Bonander, Marcus Runefors, Lotta Vylund och Linnea Lundgren
 
Proj.nr: 202-171 | År: 2019

Läs rapport
Läs informationsblad