/ Projekt fr.o.m. 2016

Projekt fr.o.m. 2016

Nedan ser du våra senast publicerade rapporter.

Bostadsbränder och äldre personer - tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade

Brandsäker inredning i ett cirkulärt och hållbart perspektiv

Dammexplosionsrisker i metallbearbetande industri

Systemperspektiv på industriell brandsäkerhet
- en studie av organisering och användbarhet i brandskyddet

Measuring the impact of fire on the environmet.
Fire Impact Tool, version I

Kostnads- nyttoanalys för restvärdesverksamhet (vänligen kontakta kansliet för denna rapport) brandforsk@brandskyddsforeningen.se

Brandsäker energilagring - Sammanställning av rsiker och forskningsbehov

Fire behaviour and occurrence of Fire in enclosures protected by oxygen reduction systems

Visualization of Fires in VR

Riskbaserad dimensionering av bärförmåga vid brand

Kvantifiering av variationer vid beräkning av strukturers respons vid brandexponering

Engineering methods for structural fire design of wood buildings– structural integrity during a full natural fire

Fire and explosion hazards of alternative fuel vehicles in tunnels

Gröna Tak - Ur en brandteknisk synvinkel

Framgångsfaktorer vid bostadsbränder

Brandkrav på fasader

Verification, validation and evaluation of FireFOAM as a tool for performance based design

Fire Stops in Buildings

Etankfire - Släckning i etanolcisternerBrandforsk

Uppföljning och analys av brandskydd i samhället

Förflyttning vid utrymning

Utrymning i långa trappor uppåt

Brandskyddsfärgens funktion vid riktiga bränder

Utveckling och validering av enkla och praktiska modeller för beräkning av brandgastemperaturer i rum/brandceller

Detaljutformning av moderna betongkonstruktioner för att förbättra brandmotståndhet

Dubbelglasfasader - en brandteknisk förstudie