/ Publikationer / Rapporter

Rapporter

Slutrapporter

Mot en evidensbaserad nollvision kring bostadsbränder
Författare: Ragnar Andersson och Per Nilsen
Läs rapport
Läs mer om projektet

Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder
Författare: Petra Andersson, Silvia Arias, Magnus Arvidson, Håkan Frantzich, Ida Larsson, frida Vermina Lundström, Daniel Nilsson, Marcus Runefors
Läs rapport
Läs mer om projektet

Bostadsbränder i bostadsområden
Författare: Nicklas Guldåker, Per-Olof Hallin och Jerry Nilsson
Läs rapport
Läs mer om projektet

Övriga rapporter

An evalutation of residential sprinklers and water mist nozzles in a residential area fire scenario
Författare: Magnus Arvidsson
Läs rapport

Characteristics of fatal residential fires in Sweden
Författare: Petra Andersson, Nils Johansson, Michael Strömgren
Läs rapport

International Fire Death Rate Trends
Författare: David Winberg
Läs rapport

Egendomsskydd vid brand i flerbostadshus
Författare: Max Coxner & Mathias Dalgren Wikland
Läs rapport

Varför omkommer det fler personer i bostadsbränder i Finland än i Sverige?
Författare: Linus Östman
Läs rapport

Brandskydd i flerbostadshus – En utvärdering av tekniska brandskyddssystem
Författare: Erik Lundborg, Annie Martinsson
Läs rapport

Influence of Building Structure and Building Content on Residential Fires
Författare: Hilco Hiemstra
Läs rapport

Felträdsanalys för spisvakter
Författare: Lars Strandén
Läs rapport