/ Forskningsprojekt / Bostadsbränder - Resultatseminarium

Resultatseminarium - Bränder i bostadsmiljö

Datum: 17 oktober Plats: Garnisonen Konferens, Stora Hörsalen, Karlavägen 100, Stockholm Tid: 10.00 - 16.30 Seminariet är kostnadsfritt

Här kan du ladda ner programmet för seminariet

För anmälan fyll i formuläret längre ner på sidan.

Än finns det platser kvar, välkomna att anmäla er!

OBS! Antalet platser är begränsade. För att så många kommuner och räddningstjänster som möjligt ska få plats att delta förbehåller vi oss rätten att fördela platserna vid behov. Du kommer få en bekräftelse efter sista anmälningsdag om du har fått en plats på seminariet.

MSB satsar 23 miljoner till forskning om bostadsbränder

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg.

Framför allt saknas det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. Därför är satsningen efterlängtad och kommer att skapa den kunskap som vi behöver för att utveckla det förebyggande arbetet.

Årligen inträffar uppskattningsvis 23 000 bränder i bostäder i Sverige och den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. Förra året, liksom året innan, omkom 103 personer i brand, större delen av dem omkom vid en brand i bostaden. Antalet omkomna har inte förändrats nämnvärt de senaste tjugo åren trots insatser som brandvarnare, brandsläckare och informationskampanjer. Den nationella strategin har som mål att minska antalet omkomna och skadade i bränder samt att öka brandskyddet i bostäder och öka kunskapen om hur man ska agera vid en brand.

Nu satsar MSB 23 miljoner de kommande fem åren på att ta fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder.

Läs mer på MSB:s hemsida