/ Resultat

Rapporter och informationsblad

Här kan du ladda ned rapporter, informationsblad och andra publikationer från Anlagd brand-projektet:

 • Anlagda skolbränder går att förhindra.
  Populärvetenskaplig beskrivning av resultatet.
  Läs beskrivningen
   
 • Anlagd brand - ett samhällsproblem - Slutrapport
  Margaret Simonson McNamee
  Läs rapport

Projektets förstudie