/ Anlagd brand

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

 

Brandforsks särskilda satsning mot anlagda bränder i skolor är nu avslutat.

Ladda ner den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet här.


2017 har ett nytt projekt om anlagda bränder i skolor startat:
"Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader” Läs mer om projektet här!

Här har vi samlat presentationer från de olika seminarier samt publikationer från stora Anlagd Brand projektet som avslutades 2013.

Seminarier

Resultat

 

 

Projektering av brandskydd i skolbyggnader.
Läs rapport
Läs folder
Beställ i tryck form på SBUF:s hemsida

     
 

Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress   and socio-economic determinants: A case study of Malmö, Sweden.
Klicka här för att läsa artikel