/ Forskningsprojekt / Anlagd brand

Anlagd brand – ett stort samhällsproblem

 

Brandforsks särskilda satsning mot anlagda bränder i skolor är nu avslutat.

Ladda ner den populärvetenskapliga beskrivningen av projektet här.


2018 har ett nytt projekt om anlagda bränder i skolor startat:
"Uppföljning av åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader”

Lunds Tekniska Högskola
Patrick van Hees
Läs ansökan

 

Här har vi samlat presentationer från de olika seminarier samt publikationer från stora Anlagd Brand projektet som avslutades 2013.

Seminarier

Resultat

 

 

Projektering av brandskydd i skolbyggnader.
Läs rapport
Läs folder
Beställ i tryck form på SBUF:s hemsida

     
 

Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress   and socio-economic determinants: A case study of Malmö, Sweden.
Klicka här för att läsa artikel