/ Forskarskolan

Forskarskolan

Dags för kommundoktorander inom naturolycksområdet!

När vi nu möter väder- och klimatutmaningar i en omfattning som går utöver vår tidigare erfarenhet, finns all anledning att fundera över hur nödvändig ny kunskap ska tas fram och omsättas i praktiken ute i räddningstjänsterna. Det kommer självklart att göras en mängd utvärderingar på central och lokal nivå efter sommarens skogsbränder och ett antal goda förslag att läggas, men det långsiktiga kunskapsbyggandet följer en annan logik. Var är forskningsfronten och hur kan vi anpassa och utvärdera metodik från länder och världsdelar som kommit längre inom naturolycksområdet än vad vi gjort?  Hur får vi vattnet att bli effektivare genom miljövänliga tillsatsmedel? Behöver vi ett generellt nytänkande när det gäller vegetationsbränder kontra bebyggelse. Frågorna är många. Och visst, det kommer säkert att satsas mer medel på forskning inom området, men varför inte själva var en del av denna process?

 Att som yrkesverksam få möjlighet att lära forskningsmetodik och själv kunna få vara med och bidra till framtidens taktik- och metodikutveckling är en unik chans som Brandforsks forskarskola erbjuder dig som är anställd i kommunal räddningstjänst.  Från organisationens perspektiv är det en helt ny möjlighet att kunna ligga i spets och samtidigt utveckla och behålla goda medarbetare. I skogrika glesbygdslän kanske inte en enskild kommun kan frigöra resurs för en kommundoktorand, men varför i så fall inte gå ihop i en gemensam satsning?

Brandforsk startar forskarskola för kommunal räddningstjänst

Brandforsk, i samarbete med MSB och Brandskyddsföreningen, startar en forskarskola för ”kommundoktorander” inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet. Brandforsks styrelse fattade beslutet vid sitt möte den 12 december att påbörja uppstartsfasen under 2018. Forskarskolan siktar på att ge upp till 10 yrkesverksamma personer inom kommunal räddningstjänst möjlighet att forskarstudera på halvtid under 4 år. Kursstart är 2019.

Är du anställd i kommunal räddningstjänst, nyfiken och vill fördjupa dina kunskaper inom något intressant område, eller är du arbetsgivare inom räddningstjänstorganisation som vill ligga i spets och utveckla dina medarbetare?

Missa då inte chansen!  

Information och anvisningar om anmälan finner du till höger.

Här kan du ladda ner Forskarskolans informationsfolder

Ladda ned rapporten här

*) Observera att i rapporten anges inte möjligheten för en organisation att söka. Detta var något som lades till efter första möte med forskarskolans styrgrupp.