/ Om oss / Kalendarium

Kalendarium

2019

10 jan

Auktorisationsutskottet

5 feb

Tekniska utskottet

28 mar-1 feb

Grund 1

16 jan

Försäkringsutskottet

6 feb

Auktorisationsutskottet

5 feb

Styrelsemöte EN1

7 mar

Auktorisationsutskottet

2 maj

Auktorisationsutskottet

28 maj

Tekniska utskottet

20-21 maj

Grund 2

3 maj

Försäkringsutskottet

12 jun

Auktorisationsutskottet

7-10 maj

Elfack

7 maj

Styrelsemöte

21 aug

Auktorisationsutskottet

9 okt

Auktorisationsutskottet

2 dec

Auktorisationsutskottet

10-11 sep

Gemensamt styrelse- och utskottsseminarium

10 sep

Tekniska Utskottet

10 sep

Försäkringsutskottet

11 sep

Styrelsemöte

16-20 sep

Grundutbildning 1

Okt

Vidareutbildning 2019

20 nov

Försäkringsutskottet

19 nov

Tekniska utskottet

3 dec

Styrelsemöte