/ Om oss / Kalendarium

Kalendarium

Följande möten och utbildningar är planerade under 2021.

2 feb

Auktorisationsutskottet AU1

10 feb

Tekniska utskottet TU1

11 feb

Försäkringsutskottet FU1

23 feb

Nämnden EN1

9 mar

Auktorisationsutskottet AU2

19-23 apr

Grundutbildning Grund 1

20 apr

Auktorisationsutskottet AU3

4 maj

Nämnden EN2

21 april

Försäkringsutskottet FU2

25 maj

Tekniska utskottet TU2

26-27 maj

Grundutbildning Grund 2

27 maj

Auktorisationsutskottet AU4

1 jul

Auktorisationsutskottet AU5

17 aug

Auktorisationsutskottet AU6

14/15 sep

Nämnd- och utskottsseminarie

14 sep

Försäkringsutskottet FU3

14 sep

Tekniska utskottet TU3

15 sep

Nämnden EN3

20-24 sep

Grundutbildning Grund 1

28 sep

Auktorisationsutskottet AU7

4 okt

EN:s Seminariedag

2 nov

Auktorisationsutskottet AU8

16 nov

Tekniska utskottet TU4

24 nov

Försäkringsutskottet FU4

7 dec

Nämnden EN4

14 dec

Auktorisationsutskottet AU9