/ Om oss

Om oss

Vårt uppdrag är att förebygga person- och egendomsskador som kan uppstå på grund av el samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott.

Uppdraget från försäkringsbolagen är att arbeta skadeförebyggande och ansvara för att revisionsbesiktningar genomförs på anmälda försäkringsobjekt.

Besiktningsverksamhetens syfte är att minska försäkringsbolagens risktagande gällande elrelaterade bränder, skador och produktionsstopp. Detta arbete har visat sig vara mycket framgångsrikt och är en svensk modell som inte har någon motsvarighet i världen. Tack vare det kontinuerliga besiktningsarbetet har elrelaterade bränder minskat genom tiden från 30 procent ner till cirka 10 procent inom industri- och företagssektorn.

I besiktningsverksamheten ingår cirka 80 försäkringsbolag och drygt 200 auktoriserade besiktningsingenjörer. Vi ansvarar för administrationen av besiktningsuppdragen men har ingen del i den affärsmässiga relationen som tecknas mellan besiktningsföretag och försäkringstagare.