/ Informationsmaterial / Termovisionsmätning

Termovisionsmätning

Termografi är ett komplement till vår revisionsbesiktning för att upptäcka eventuella varmgångar i elanläggningen.

Vad är termografi?

Termografi är en beröringsfri mätmetod för temperaturer. Termografen fungerar som en kamera och visar temperaturförändringen över objektet. Genom att mäta den infraröda strålningen som kommer från ett objekt beräknar termografen temperaturen för varje del av objektet.

Termografering

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer. Defekta eller överbelastade elektriska installationer kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och produktionsavbrott. Tidig upptäckt av sådana fel kan bidra till att spara människoliv och egendomsvärde. Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att upptäcka och eliminera heta områden i elektrisk utrustning och kretsar. För att detta ska ske är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra termografering.

Certifierad termograför

Du hittar en förteckning över certifierade termograförer genom att klicka på länken nedan som går till SBSC:s hemsida.

Välj Sök, under Verksamhetsområde väljs Byggnadstekniskt brandskydd.
Termograför Elanläggning finns under rubriken Typ.

Läs mer på Svensk Brand & Säkerhetscertifierings hemsida

Se även