/ Brandsäkerhet / Skolan / Forskning och fakta

Forskning och fakta

Anlagda skolbränder är ett stort samhällsproblem, där Sverige tillhör de länder i världen som har flest sådana bränder i förhållande invånarantal.

Ett större projekt om anlagda bränder, med fokus på skolbränder avslutades 2013. I syfte att följa upp utvecklingen därefter, särskilt inom området skolbränder, har en ny forskningsstudie genomförts av Brandforsk. Studien redovisas i rapporten Anlagd brand i skolor och förskolor-Trender och uppföljning av åtgärder.

Resultaten visar att anlagd brand i skolor är ett större problem i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder. Vidare visar analysen av den nationella statistiken att små bränder i avskilda utrymmen (som t ex toaletter) under skoltid har blivit vanligare sedan det tidigare projektet genomfördes, och det är dessa bränder som ligger bakom den ökning som vi sett de senaste åren. Glädjande är att många av de rekommendationer som det tidigare forskningsprogrammet kom fram till har implementerats, samt att kommunerna och försäkringsbolag fortsatt arbetar aktivt med att förhindra anlagd brand i skolor.

brandforsk_anlagd_brand_rapport.jpg

Slutrapporterna från ovanstående två projekt hittar du här >

Övergripande statistik för skolbränder från räddningstjänstens händelserapportering presenteras av MSB.