/ Brandsäkerhet / Fastighet / Museiföremål räddade efter brand

Hyllad restvärdeinsats på Sjöhistoriska museet

En snabb restvärdeinsats efter branden på Sjöhistoriska museet begränsade följdskadorna på museets konstsamling då ovärderliga föremål hotades av sot, rök och vatten.

Under fredagseftermiddagen den 27:e januari drabbades Sjöhistoriska museet i Stockholm av en brand som började i källaren i en av museets verkstäder. Räddningstjänsten var snabbt på plats och släckte branden men då hade redan stora mängder rök bildats och i samband med släckningen sprutades hundratals liter vatten in i byggnaden.

Restvärdeledare Tony Kullman från Brandskyddsföreningen Restvärderäddning kom till museet en kort stund efter att brandlarmet gått. Hans uppgift var att se till att följdskadorna efter branden blev så små som möjligt och att återställningsarbetet kunde påbörjas.

I lokalerna fanns hundratals värdefulla konstföremål och det var bråttom att göra en bedömning av läget och påbörja restvärderäddningen. Tony Kullman gick tillsammans med fastighetsägaren och museichefen igenom lokalerna för att inspektera skadorna.  Man konstaterade att det fanns mycket rök och vatten men att sotet inte spridit sig upp i utställningslokalerna.  I samband med branden hade man tillkallat ett saneringsbolag och även ringt dit konserveringsexperten Anna Catallani som har stor erfarenhet av att rädda konstföremål efter en brand.

Räddningstjänsten hjälpte till med att få undan vattnet och man satte snabbt in avjoniseringsaggregat för att får bort frätande klorider som frigjorts i branden. I verkstaden där branden började fanns maskiner i metall och det fanns risk för att kombinationen av klorider och hög fuktighet skulle orsaka rostangrepp på dem. För att skydda metallytorna ytterligare oljades de också in. Man började också torka av ytorna och göra dem rena från sot, avfuktare fick ner luftfuktigheten och åtgärder vidtogs för att sotet inte skulle sprida sig ytterligare.

Tony Kullman lovordar Sjöhistoriska museet för deras systematiska brandskyddsarbete.

– De har arbetat bra med det systematiska brandskyddsarbetet och det bidrog till att skadorna inte blev värre. Brandcellsgränserna höll tätt och brandskyddet fungerade som det skulle, säger Tony Kullman.

 Klockan 21:30 avslutades den nästan sex timmar långa restvärderäddningsinsatsen och restvärdeledare Tony Kullman kunde åka därifrån. Då hade han bidragit till att Sjöhistoriska museet kunde slå upp sina portar redan nästa dag för att välkomna nya besökare.