/ Brandsäkerhet / Fastighet

Fastighet

En fastighet kan användas till de mest skiftande verksamheter, allt från boende till industri- eller vårdverksamhet, vilket i sin tur påverkar brandskyddets utformning.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Här finns utrymme för rutiner som utgår ifrån företagets eller verksamhetens speciella förutsättningar; du avgör alltså själv hur arbetet ska utformas för att resultera i ett effektivt brandskydd.

Ansvaret för det systematiska brandskyddsarbetet ligger på ägaren och nyttjaren av fastigheten gemensamt. Eftersom det handlar om två parter är det viktigt att ni kommer överrens om hur ni delar upp ansvaret mellan er. Det är också klokt att delegera ansvar och uppgifter till andra personer i organisationen.

Litteratur och utbildning

I vår webbutik hittar du litteratur och utbildningar som är relevanta för dig som ägare eller nyttjare av en fastighet. De kan hjälpa dig med det systematiska brandskyddsarbetet. De kan också fungera som verktyg när det gäller att sprida ansvaret och kunskapen om brandskyddet bland boende, medarbetare eller andra personer som vistas i fastigheten.