/ Brandsäkerhet / Byggsektorn / Byggkampanj

Brandskydd i Boverkets byggregler

Vid alla byggen finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Boverkets byggregler reglerar vilka regler som gäller för just dig.

BBR 23 – Brandskydd i Boverkets Byggregler

Vilka krav ställs på brandskyddet när en byggnad ändras? I den reviderade utgåvan av BBR 23 - Brandskydd i Boverkets byggregler presenteras Boverkets senaste ändringar tillsammans med förklarande texter och Brandskyddsföreningens rekommendationer.

Boken vänder sig till räddningstjänst, kommun, byggherrar, brandskyddsansvariga och alla andra som arbetar med brandskyddsfrågor.

 Läs mer och beställ

Brandskydd i Boverkets byggregler – utbildning

Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande. Utbildningen omfattar de mest centrala områdena inom byggnadstekniskt brandskydd. 

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha och behöver grundläggande kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel fastighetsägare, byggherrar, projektledare, förvaltare, brandskyddsansvariga, handläggare, tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

 Läs mer och boka

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.

Utbildningen ger dig en bred och djup kunskap om innehållet i BBR 23 avseende Brandskydd. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur riskhantering och brandskydd ska behandlas i plan- och byggprocessen. 

Läs mer och boka

Brandskydd på byggarbetsplatser

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa.            

Med bättre kunskaper och genom ett systematiskt arbetssätt kan du lära dig att minska både sannolikheten för bränder och konsekvenserna om branden uppstår.

Läs mer och boka