/ Brandsäkerhet / Byggnadstekniskt brandskydd / Förslag till moderna byggregler för brandskydd

Förslag till moderna byggregler för brandskydd

Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap (BIV), Sveriges Brandkonsultförening (BRA), Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen (SBF) har under våren 2018 arbetat med att identifiera gemensamma problemområden i bygglagstiftningen vad avser brandskydd. Under hösten 2018 har BIV arrangerat öppna seminarier för att diskutera lösningar till de identifierade problemområdena.

Detta dokument redovisar såväl identifierade problemområden som förslag på hur dessa problem kan åtgärdas.

Förslag-till-moderna-byggregler.jpg.png

Ladda ned Förslag till moderna byggregler för brandskydd (pdf)