/ Brandkonferensen 2022 – tider

Brandkonferensen 2022 – tider

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

11 maj  

09:50 Busstransport Gävle centrum – konferensanläggningen (Gasklockorna Gävle)  

10:00 Registrering öppnar  

10:30 Konferensen startar    

11.30 Lunch  

18.30 Gemensam middag 

12 maj

08.20 Busstransport Gävle centrum – konferensanläggningen (Gasklockorna Gävle) 

08.40 Konferensen startar

11.30 Lunch  

15.00 Busstransport konferensanläggningen (Gasklockorna Gävle) – Gävle centrum