Säkerhet i vägtrafikmiljö - Webbutbildning

Utbildningen är framtagen för att du på räddningstjänsten ska få förståelse för risker i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor.

Du kommer att få lära dig om riskerna i arbetet och hur du kan påverka säkerheten både under räddningsinsatsen och när du ska utföra efterarbete för att skapa hinderfri väg.

Innehåll

  • Utryckning
  • Etablering på skadeområdet
  • Arbete inom skadeområdet
  • Sanering och undanröjande av hinder
  • Avetablering av skadeområdet

Utbildningen är framtagen av oss på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning i samarbete med Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Längd

Cirka en och en halv timme.

Klicka här för att starta utbildningen >