Webbutbildning Egenkontroll

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Vi ger exempel på hur kontroller går till, varför de är viktiga och din roll i er verksamhets systematiska brandskyddsarbete.

Utbildningen kan även passa dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer.

Innehåll

  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Om systematiskt brandskyddsarbete
  • Värdera och hantera brandrisker
  • Teoretisk brandskyddskunskap
  • Verktyg för att kunna genomföra en kontrollrond
  • Dokumentation och uppföljning

Längd

Cirka 40 minuter.

Pris

Priset är 1 250 kr per användare och år.

Efter beställning får du ett mejl med inloggningsuppgifter till Brandskyddssbanken där du kan ta del av webbutbildningen.

Observera att vi inte tillåter vidareförsäljning av våra webbutbildningar. 

Mer information om produkten