Egenkontroll - Webbutbildning

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Vi ger exempel på hur kontroller går till, varför de är viktiga och din roll i er verksamhets systematiska brandskyddsarbete.

Utbildningen kan även passa dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer.

Innehåll

  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Om systematiskt brandskyddsarbete
  • Värdera och hantera brandrisker
  • Teoretisk brandskyddskunskap
  • Verktyg för att kunna genomföra en kontrollrond
  • Dokumentation och uppföljning

Längd

Cirka 40 minuter.

Pris

1 250 kr/licens (en licens per deltagare).

Villkor

Respektive användare kan närsomhelst under avtalets första 11 månader logga in på sitt användarkonto och ta del av sin webbutbildning. Efter den första inloggningen i systemet är webbutbildningen tillgänglig för den enskilde användaren i 30 dagar. Abonnemanget gäller i 1 år och upphör därefter automatiskt. Användarlicenser som ingår i utbildningen är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd. Läs mer >

Mer information om produkten