Webbutbildning Egenkontroll

Den här utbildningen vänder sig i första hand till dig som praktiskt ska kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Vi ger exempel på hur kontroller går till, varför de är viktiga och din roll i er verksamhets systematiska brandskyddsarbete.

Utbildningen kan även passa dig som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer.

Innehåll

  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Om systematiskt brandskyddsarbete
  • Värdera och hantera brandrisker
  • Teoretisk brandskyddskunskap
  • Verktyg för att kunna genomföra en kontrollrond
  • Dokumentation och uppföljning

Längd

Cirka 40 minuter.

Pris

Priset är 1 250 kr per användare och år.

Observera att vi inte tillåter vidareförsäljning av våra webbutbildningar. 

Mer information om produkten