Webbutbildning Brandsäkerhet hotell

Utbildningen ger dig som ansvarig ett verktyg för att lättare kunna hantera och säkerställa dina medarbetares kunskap om brandsäkerhet. Utbildningen är kvalitetssäkrad av den expertis som står bakom normen för Brandskyddat Hotell.

Som ansvarig får du även tillgång till statistik från genomförda utbildningar och kan på så vis enkelt följa upp vilka som gått utbildningen och när.

Utbildningen kan göras var som helst och på vilken enhet som helst med uppkoppling vilket gör att den passar verksamheter med olika typer av anställda – nattpersonal, tim- och visstidsanställda, konsulter med mera.

Innehåll

Lär dig:

  • känna igen brandrisker (i hotell och boendemiljö)
  • hur du kan hjälpa till att förebygga bränder
  • hur du bäst agerar om du upptäcker en brand

Längd

Cirka 40 minuter.

Kontakt

För offert och ytterligare information,
kontakta oss på telefon 08-588 474 00 eller e-post:
john.aunapuu@brandskyddsforeningen.se
jakob.sandlund@brandskyddsforeningen.se

Användarlicenser som ingår i utbildningen är personliga och får ej säljas eller distribueras vidare till annan part utan Brandskyddsföreningens skriftliga tillstånd