Praktisk restvärderäddning för kulturarv

Kan du hantera och agera i en nödsituation? Här är en tredagars träningsutbildning för dig som behöver kunna ta hand om kulturhistoriska föremålssamlingar i samband med brand-, vattenskador eller andra incidenter.

Utbildningen handlar om att kunna göra prioriteringar för att effektivt ta hand om många föremål på bästa sätt under den begränsade tid man har i samband med en katastrof/olycka/nödläge. I utbildningen varvas teoretiska och praktiska inslag med realistiska övningar. Du får möjlighet att möta andra som står inför samma frågor som du.

Efter utbildningen kommer du ha förståelse för vikten av att planera, prioritera och organisera restvärderäddningsarbetet innan skadan inträffat. Du får även förståelse för räddningstjänstens organisation och arbete på skadeplats samt hur du ska agera praktiskt vid incidenter.

Hämtar tillfällen