Krisledning

Produktionen står still, kundregistret är förstört. Det som var din arbetsplats finns inte kvar. Att en byggnad brinner ner kanske företaget kan leva med, men ett avbrott i produktionen och ett skadat varumärke kan vara förödande.

Den här situationen måste så långt som möjligt lösas i förväg genom planering. På den här utbildningen får du uppleva vad som kan hända och hur det kan kännas. Du får tips om hur krisledning kan gå till och hur övningar kan genomföras. Du ska kunna hantera krisen. Är du beredd?

Utbildningsdagen är en del av brandskyddsledarutbildningen. I utbildningen ingår förstudieuppgifter.

Vad lär du dig?

Du ska efter utbildningen kunna planera för att din organisation ska klara en kris. Du får också personlig erfarenhet av att hantera en krissituation.

Vad innehåller utbildningen?

  • Faktorer som påverkar ledningsarbetet i en kris
  • Stressreaktioner och hur du hanterar dessa
  • Verktyg för nödlägesplanering
  • Olyckssimulationer
  • Massmediahantering

För vem?

Dig som är brandskyddsledare, säkerhetschef eller beslutsfattare i skydd- och säkerhetsfrågor.

Format

Distans

Längd

1 dag

Hämtar tillfällen