Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.

Mål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om Heta Arbeten® och behörighet att genomgå Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om:

  • Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten®
  • Riskhantering
  • Presentationsteknik och pedagogik
  • Och övning i att hålla presentationer.

Tid och plats

Kl. 09.00–17.00. Från kl. 08.30 finns fika. Lunch och fika ingår i avgiften.

Brandskyddsföreningen, Årstaängsvägen 21C, 117 43 Stockholm

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka till Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® behöver du ha giltigt certifikat för Heta Arbeten®. Du behöver även ha datorvana samt en grundläggande kompetens enligt något av alternativen A-C nedan:

Alternativ A
Genomgått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSBs) utbildning i Skydd mot olyckor
eller vara utbildad till brandman eller brandbefäl enligt tidigare Räddningsverkets utbildning för heltids- alternativt deltidspersonal
eller genomgått högskoleutbildning inom kompetensområdena brand och/eller riskhantering eller motsvarande.

Alternativ B
Under den senaste tvåårsperioden genomgått minst en av Brandskyddsföreningens utbildningar Brandskyddsledare eller Brandskyddskoordinator med godkänt resultat eller sedan utbildningstillfället varit kontinuerligt verksam inom brandområdet.

Alternativ C
Motsvarande kompetens som alternativ A-B kan godkännas efter individuell prövning.

Observera att förkunskapskrav enligt något av ovan alternativ (A-C) måste styrkas.

Handlingar skickas samtidigt som ansökan till e-post: intygHA@brandskyddsforeningen.se, ange i ämnesraden: Instruktörsutbildning och datum. Alternativt kan du skicka till postadress Brandskyddsföreningen, Att. Heta Arbeten, Box 472 44, 100 74 Stockholm.

Förberedelser innan utbildningen

Inför utbildningen förväntas du som deltagare:

  • Förbereda en 5 minuter lång presentation om valfritt ämne.
  • Läsa in dig på material om Heta Arbeten® och presentationsteknik samt svara på frågor.

Allt förstudiematerial distribueras till dig en månad innan utbildningens start. Förstudien ska vara genomförd och inskickad (digitalt) senast en vecka före utbildningen. Förstudien genomförs på Mina sidor i IT-systemet Heta Arbeten®.

För att bli godkänd instruktör krävs att du fullföljer hela grundutbildningen, det vill säga hundra procents närvaro gäller.

Därutöver krävs för att arbeta som instruktör Heta Arbeten® att du:

  • genomför Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® med godkänt resultat
  • betalar årsavgift Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® samt
  • är ansluten till en av Brandskyddföreningens utbildningsarrangörer Heta Arbeten®. Läs mer om arrangörsskap här.

Anmälan stänger 14 dagar före varje kurstillfälle.

Hämtar tillfällen