Företagsanpassad utbildning

Inga resor eller övernattningar. Vi kommer till er och håller utbildningen på plats i den miljö där ni ska hantera brandskyddet varje dag. Dessutom kan ni själva bestämma när i tiden ni vill ha utbildningen.

Närmare kan vi inte komma. Vi utgår från era förutsättningar. Tittar på möjligheter, problem och risker. Vi tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper, er befintliga tekniska miljö och er organisation.

Vi har också möjlighet att skräddarsy webbaserade utbildningar.  

Efter utbildningen kan det finnas behov av stöd, handledning och eventuellt uppföljning av olika slag. Detta kan vi också hjälpa er med, allt efter era behov.

Ni får en skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning på era utbildningsbehov. Vi kommer ett steg närmare vår vision – ett brandsäkrare Sverige.

Ring eller e-posta och berätta vad du behöver på 08-588 474 00 eller utbildning@brandskyddsforeningen.se.