Brandskyddskoordinator - Kommun

Är det du som har brandskyddsansvaret i din verksamhet? Här är fem dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet i din kommun.

Brandskyddsfrågor är viktiga för alla verksamheter och med rätt utbildning kommer du känna dig tryggare i rollen.

Du får insyn i brandskydd i teori och praktik och möta andra som står inför samma frågor som du. Efter examen får du ett CFPA Europe-certifikat.

Mål

Du ska efter utbildning och examination ha de grundläggande brandskyddskunskaper som erfordras för att kunna organisera, planera och följa upp brandskyddsarbetet i din kommun.

Innehåll

 • Brandkunskap
 • Lagar och ansvar
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Byggnadstekniskt brandskydd
 • Automatiska brandlarm och släckanordningar
 • Riskhantering
 • Brandfarliga varor
 • Heta Arbeten (certifikat för Heta Arbeten® ingår ej)
 • Försäkringslära
 • Elektriska brand- och olycksrisker
 • Laborationer och praktiska övningar

Avsedd för

Alla som är ansvariga för brandskyddet eller arbetar med brandskyddsfrågor inom en kommun.

När

December 2020

Pris

28 700 kr

Kontakt