Brandlarmsregler

Utbildningen erbjuder en grundläggande genomgång av det svenska regelverket för brandlarm, SBF 110:8.

Bland de områden som tas upp mer detaljerat kan nämnas övervakningsområden, larmsignalering, sektionsindelning och placeringsregler. Dessutom beskrivs olika förekommande detektortyper och så ingår en omfattande projekteringsövning.

Ämnesområden

 • Beskrivning av processen
 • Utförandespecifikation
 • Komponenter och system
 • Sektionsindelning
 • Val av detektortyp
 • Manuell aktivering
 • Larmsignalering
 • Placeringsregler
 • Installation
 • Skötsel och underhåll
 • Övningsuppgift projektering

Avsedd för

Utbildningen är lämplig för projektörer, installationsföretag inom området brandlarm, brandlarmkonsulter, blivande besiktningsmän, räddningstjänstpersonal och andra kravställare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper är nödvändiga men viss erfarenhet av brandlarm rekommenderas.

Hämtar tillfällen