Skydda ditt hem mot brand och olyckor 100-pack

I den här skriften berättar vi om de vanligaste brand- och olycksriskerna i ditt hem. Den är indelad i två avsnitt – Brand och Olyckor. Det är vår förhoppning att du och din familj med dessa kunskaper ska kunna förebygga bränder och olyckor hemma hos er. Om det trots allt skulle hända har du bättre möjligheter att klara den situationen mycket bättre.

I foldern Skydda ditt hem mot brand och olyckor kan du bland annat läsa om vilka brandrisker som finns hemma, hur mycket brandfarlig vara du får förvara i din bostad och vilka brandskyddsregler som finns för trapphus, vindar och källare. Det finns även information om vad som orsakar de vanligaste olycksfallen i hemmet. Det ingår ett avsnitt om hjärt-lungräddning och information om vad du ska göra om någon sätter något i halsen.

Foldern är faktagranskad och uppdaterad i sin helhet. Avsnittet om hjärt-lungräddning är omarbetat på grund av nya riktlinjer från HLR-rådet.

Foldern säljs i 100-pack.

Mer information om produkten