SBF 501:1 Regler för boendesprinkler

Boendesprinkler är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Förutom det så skyddar de mot egendomsskador och bidrar till en bättre miljö. Över 100 års erfarenhet visar att vi kan lita på sprinkleranläggningar.

Detta regelverk har ersatts av SBF 501:2 Regler för boendesprinklersystem som gäller från 2019-12-01.
SBF 501:1 dras in 2020-12-31.

En svensk (och nordisk) standard för utformning av boendesprinklersystem har publicerats och det hänvisas till den i bland annat byggreglerna. Regelverket SBF 501 hänvisar till att standarden ska följas men kompletterar med krav på de personer och företag som involveras i processen och skötseln. Regelverket inkluderar också en kort beskrivning av fördelarna med boendesprinkler.

Detta regelverk gäller från 2011-12-01 och ersätter Brandskyddsföreningens rekommendation Installation av boendesprinkler.

Innehåll

  • Inledning
  • Omfattning
  • Referenser
  • Fördelar med boendesprinkler
  • Utförande av boendesprinkleranläggning
  • Skötsel och underhåll
  • Besiktning
  • Bilaga 1: Anläggarintyg
  • Bilaga 2: Besiktningsintyg

Mer information om produkten