SBF 500:3 Regler för gassläcksystem

SBF 500:3 är det svenska regelverket för släckanläggningar med inertgas, till exempel Inergen och Argonite, som ofta är släcksystemet för datahallar, kontrollrum, ställverk och andra utrymmen för dyrbar och driftkänslig utrustning.

Regelverket innehåller anvisningar, projektering och dimensionering, personsäkerhet, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för dig som leverantör, köpare, säljare, brandkonsult, risk- och säkerhetsansvarig, besiktningsman med flera.

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.