SBF 2018:1 Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande

En anläggning för utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Ett talat meddelande ger en klar information om en händelse och initiativ till att snabbt påbörja utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal.

I samverkan med övrigt brandskydd bidrar anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnaderna.

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. Normen anger minimikrav och den gäller från 2017-04-01.

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.