SBF 2016:1 Sprinklerkonsultfirma

Ett automatiskt vattensprinklersystem upptäcker begynnande bränder och håller dem under kontroll så att släckningsåtgärder kan vidtas eller så att betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattensprinklersystem bidrar såväl till att rädda liv och egendom som till att reducera brandskadekostnaderna.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en sprinklerkonsultfirma ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att systemval och projekteringshandlingar för vattensprinklersystem utformas med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen gäller från 2016-12-01. 

Mer information om produkten