SBF 2008:1 Behörig ingenjör boendesprinkler

Denna norm innehåller lämpliga minimikrav på personer som arbetar med boendesprinklersystem, till exempel projektörer, arbetsledare, besiktningsmän med flera.

Avsikten med normen är att säkerställa att dessa personer bidrar till att boendesprinklersystemen blir utförda på ett tillfredsställande sätt och i enlighet med gällande standard och regelverk. Överensstämmelse med normen ska visas genom ett certifikat.

Innehåll

 • Inledning
 • Omfattning
 • Referenser
 • Definitioner
 • Krav på behörig ingenjör boendesprinkler
 • Examination
 • Krav under certifikatets giltighetstid
 • Kontroll under certifikatets giltighetstid
 • Indragning av certifikat
 • Giltighetstid
 • Bilaga 1 Utbildning i grundläggande brandskydd

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.