SBF 142:2 Regler för anslutning och provning av vattentillopp till sprinklersystem

Ett automatiskt vattensprinklersystem, eller sprinkler som det vanligtvis kallas, är ett viktigt system som upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckning eller säker utrymning kan ske. Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att såväl minska brandskadekostnaderna som att rädda liv.

Ett sprinklersystem ansluts alltid till en vattenkälla. Denna kan vara en allmän vattenledning genom direktanslutning eller som påfyllning till bassäng. Det här regelverket visar hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med vattensprinklersystem samt anger lämpligt utförande för sådan anslutning.

Innehåll

Inledning
Omfattning
Referenser
Definitioner
Krav på anslutning av vattensprinklersystem
Kontroll och verifiering vid kommunal matning
Utförande av kapacitetsprov
Provning av tryckstegringspumpar anslutna till allmän vattenledning
Behörighet – krav på person
Bilaga A: Sprinklersystemets funktion och behov
Bilaga B: Vattenledningsnätets uppgift och behov
Bilaga C: Vattenflöde/-hastighet
Bilaga D: Redogörelse av provning av tillgänglig kapacitet
Bilaga E: Anslutningsspecifikation – Vattensprinkler

Mer information om produkten