SBF 1020:4 Anläggarfirma vattensprinkler

Ett automatiskt vattensprinklersystem är ett viktigt system som upptäcker och släcker begynnande bränder eller håller dem under kontroll så att släckning eller betryggande utrymning kan ske. Ett korrekt utfört vattensprinklersystem bidrar såväl till att reducera brandskadekostnaderna som till att rädda liv.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att vattensprinklersystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen gäller från 2016-12-01. Föregående utgåva dras in 2017-06-30, men kan efter detta datum tillämpas för giltiga certifikat till 2022-06-30.

Mer information om produkten