SBF 1020:3 Norm Anläggarfirma vattensprinkler

Denna norm anger minimikrav för företag som i sin verksamhet arbetar med vattensprinklersystem. Normen anger även anvisningar för certifiering och krav på certifieringsorgan.

Avsikten är att en anläggarfirma på ett kvalitetssäkrat sätt ska arbeta för att vattensprinklersystem blir utförda på ett funktionsdugligt, tillfredsställande och tillförlitligt sätt i enlighet med gällande regler.

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.