SBF 1018:4 Norm Behörig ingenjör vattensprinkler

Ett automatiskt vattensprinklersystems uppgift är att upptäcka, släcka eller hålla en brand under kontroll. Ett korrekt utfört vattensprinklersystem bidrar både till att reducera brandskadekostnaderna – varje år sparas hundratals miljoner kronor – och att rädda liv.

Syftet med denna norm är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en Behörig ingenjör vattensprinkler, BIV, ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att vattensprinklersystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Denna norm gäller från 2016-12-01. Föregående utgåva dras in 2017-06-30, men kan efter detta datum tillämpas för giltiga certifikat till 2022-06-30.

Mer information om produkten