SBF 1001:4 Norm Behörig ingenjör gassläcksystem

Denna norm anger en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör gassläcksystem ska ha.

Målsättningen är att normen ska bidra till att gassläcksystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Mer information om produkten

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8-10 arbetsdagar.