SBF 1001:3 Norm Behörig ingenjör gassläcksystem

Denna norm anger minimikrav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av gassläcksystem.

Målsättningen är att denna norm ska bidra till att gassläcksystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8–10 arbetsdagar.

Mer information om produkten