Panik- och nödutrymningsbeslag 2019

Det är viktigt att människor ska kunna utrymma från en byggnad vid en brand. Det är också viktigt att obehöriga inte kan ta sig in i en byggnad. Brand- och utrymningssäkerhet måste utformas tillsammans med en byggnads skalskydd för att dessa ska kunna fungera bra tillsammans. I boken behandlas grundläggande krav och funktioner på panik- och nödutrymningsbeslag.

Boken behandlar drift, underhåll och kontrollrutiner. Dessutom visas exempel på utrymningsbeslag som kan användas på dörrar till utrymningsvägar där verksamheten ställer krav på att dörrarna normalt ska hållas låsta utifrån för att förhindra obehörig passage.

Panik- och nödutrymningsbeslag 2019 gäller för utrymningsbeslag som uppfyller de svenska och europeiska standarderna SS-EN 1125, SS-EN 179 samt SS-EN 13637 och tar även upp gällande lagar och regler i Sverige. I rekommendationen finns tydliga exempel på olika beslagning på dörrar samt lämpliga kontrollrutiner.

Säkerhetsansvariga inom olika verksamheter har framför allt glädje av denna bok, men även installatörer, räddningstjänstpersonal, konsulter, arkitekter med flera. Du som i ditt arbete bör känna till eller ska välja mellan olika funktionslösningar har nytta av innehållet.

Panik- och nödutrymningsbeslag 2019 är en svensk bearbetning av CFPA E Guideline No 2 2013 F Panic & Emergency Exit Devices.

Innehållet har reviderats och kompletterats och ersätter tidigare utgåva från 2015 med samma namn.

Mer information om produkten