Hornbränning – Heta Arbeten® SBF HA-015:1

Det finns omkring 1,5 miljoner nötkreatur, det vill säga kor, kalvar och tjurar. Årligen föds det omkring 450 000 kalvar vilka behöver avhornas innan de uppnår två månaders ålder.

Hornbränning sker i varierande typer av byggnader och i olika ägarförhållanden. Från vanlig gård som ägs av privatperson till anläggningar som ägs av kommunen eller av staten. Även själva platsen för hornbränningen varierar från permanenta kalvboxar till tillfälliga provisoriska lösningar.

Formellt gäller de grundläggande reglerna för Heta Arbeten® för den som utför hornbränning. För att förenkla för den tillståndsansvarige som ska lämna tillstånd vid hornbränning har riktlinjen Hornbränning –­ Heta Arbeten® SBF HA-015:1 tagits fram.

Innehåll

  • Nomenklatur
  • Allmänt
  • Avhorning – Hornbränning
  • Försäkringar
  • Gårdstyper
  • Tillståndsansvarig
  • Arbetsplats
  • Fordon
  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®
  • Bilaga 1 – Hornbränning av kalvar med brännjärn

OBS! Denna produkt produceras vid beställning och levereras inom 8–10 arbetsdagar.

Mer information om produkten