Heta Arbeten® och juridiken 2015

Denna andra upplaga av Heta Arbeten och juridiken är utformad som ett komplement till Heta Arbeten® Grundbok och Fördjupningsbok.

Som tidigare behandlar boken frågor av juridisk karaktär kopplade till Heta Arbeten®, där det har visat sig att det finns behov av information och klarlägganden.

Innehåll

Vissa regler om Heta Arbeten®
Skadeståndsansvaret
Kan man begå brott vid Heta Arbeten®?
Försäkringarna
Regress
Bilaga 1 Ansvarsfördelning vid Heta Arbeten®
Bilaga 2 Dubbelförsäkringsöverenskommelse (DÖ) – företag, 2005
Bilaga 3 Regressöverenskommelse (RÖ) för skador inträffade från och med den 1 juli 2005
Bilaga 4 Exempel på delad entreprenad
Bilaga 5 Exempel på generalentreprenad
Bilaga 6 Exempel på totalentreprenad

Mer information om produkten