Handbrandsläckare

De flesta bränder är små och begränsade i början. Om du befinner dig nära kan du vara skillnaden mellan katastrof och incident.

Denna bok går inte längre att beställa. Innehållet hittar du nu i Brandskyddsguiden.

Ett snabbt agerande från de personer som befinner sig i närheten av branden är en av de absolut viktigaste brandskyddsåtgärderna. Och naturligtvis närheten till en handbrandsläckare.

Denna handbok vänder sig till dig som är brandskyddsansvarig och behöver mer kunskap inom detta område. Den visar dig och dina kollegor hur ni bäst väljer och använder handbrandsläckare.

Handboken beskriver olika typer av handbrandsläckare och släckmedel, hjälper dig med val av rätt handbrandsläckare och hur du underhåller den på bästa sätt. Den tar också upp relevant lagstiftning och standardisering inom området.

Innehåll

Myndighetskrav
Standardisering
Släckmedel
Konstruktioner
Användningsområden
Val av handbrandsläckare
Underhåll och utbildning

Mer information om produkten