Förebygg brand – ditt ansvar, skydda din gård och dina djur

Brandriskerna i hästverksamhet och lantbruket är stora. Kostnaderna är drygt 400 miljoner för de cirka 2 000 lantbruksbränder som uppstår varje år.

Det är du som har ansvaret för att begränsa brandriskerna och till att djuren kan räddas. I den här foldern ges några tips på hur man kan förebygga lantbruksbränder.

Broschyren innehåller hänvisningar till LBK-pärmens olika rekommendationer.

Broschyren går att ladda ner som gratis pdf här