Egenkontroll av brandskyddet

Boken Egenkontroll av brandskyddet är lättläst och instruktiv och tar dig med på en komplett kontrollrunda.

Varje företag och organisation ska enligt lag utse någon som ser till att brandskyddet fungerar. Den här boken är till för dig. Som brandskyddsansvarig får du kunskap om att

  • förhindra brand
  • säkra utrymningsvägar
  • hindra att branden sprids, om den ändå skulle uppstå
  • byggnaden inte ska rasa ihop vid brand
  • släckningen ska fungera.


Det här är en uppdatering av boken från 2006 med samma titel. Den innehåller goda råd och idéer till kontrollsystem för hotell och pensionat, skolor, vård- och omsorgslokaler, samlingslokaler, industrilokaler och flerbostadshus.

Innehåll

Kontrollsystem 
SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
Egenkontroll av brandskydd i lagar och regler 
Hur bränder uppstår 
Förhindra brand 
Begrepp inom byggnadstekniskt brandskydd 
Utrymning 
Begränsa brandspridning 
Bärförmåga 
Anordning för brandsläckning 
Brandlarm och sprinkler 
Brandskydd vid ombyggnation 
Vård och omsorg 
Skola 
Hotell och pensionat 
Samlingslokaler 
Industri 
Flerbostadshus 
Generella kontrollåtgärder 
Mer fakta

 

Mer information om produkten