Dammexplosioner

Flera mer eller mindre allvarliga dammexplosioner inträffar varje år i Sverige. Som de flesta andra olyckor inträffar de oftast helt oväntat och inom verksamhetsgrenar som för den oinvigde kan verka helt ofarliga.

Spannmålsindustri, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, träbearbetande industri, plastindustri och fastbränsleanläggningar är exempel på verksamheter där dammexplosioner har inträffat, och – tyvärr – också i framtiden kommer att inträffa.

Innehåll

Dammexplosioners natur
Dammexplosionsriskens betydelse: statistik
Egenskaper hos damm och dammoln som påverkar antändlighet och explosionsintensitet
Medel för att förebygga och begränsa dammexplosioner
Val av lämpliga medel för att förebygga och begränsa dammexplosioner

Mer information om produkten