Brandskyddsguiden

Det här är informationsbanken för dig som arbetar med brandskydd. Här finns allt från hur du ska strukturera upp brandskyddsarbetet till hur du väljer släckmedel.

Det byggnadstekniska brandskyddet har sin egen avdelning, liksom risker och skyddsåtgärder. Flera avsnitt är nyskrivna för att passa det systematiska brandskyddsarbetet och ett modernt förhållningssätt till brandskydd.

Brandskyddsguiden uppdateras två gånger per år. På så sätt har du alltid en aktuell källa till information. Du får allt samlat i en kraftig A4-pärm med ett enkelt fliksystem.

Innehåll

Allmänt
Index
Inledning
Myndigheter och organisationer
Lagstiftning, normer, standarder m m
Brandkunskap och släckmedel
Risker och andra skyddsåtgärder
Byggnadstekniskt brandskydd
Organisation av brandskyddsarbetet
Forskning och statistik
Övrigt
Tekniska fackuttryck

Mer information om produkten