Brandfarliga och explosiva varor – en lagkommentar

I den här boken får du information om vad lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor innebär.

Lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor syftar till att skydda mot brand och explosion. Den omfattar såväl verksamhetsutövares som privatpersoners skyldigheter.

I boken får du information om vad lagstiftningen innebär, viktigare förändringar samt den gällande lagtexten med förtydligande kommentarer. Du får också hjälp att tolka lagtexten för att enklare se konsekvenserna för den egna verksamheten.

Innehåll

Bakgrund
Introduktion
Klassificering
Myndigheternas roll i lagstiftningen
Den enskildes ansvar enligt lagstiftningen
Förändringar jämfört med tidigare regler
Förklaring och kommentarer
- Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Förordning (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Klassificering enligt CLP-GHS
Kommentarer från företag och myndighet

Sedan boken gavs ut har förändringar skett. Därför har vi tagit fram ett tilläggsblad. När du beställer boken ingår tilläggsbladet utan kostnad. Har du köpt boken sen tidigare och endast behöver tilläggsbladet kan du klicka här för att ta del av det (kostnadsfritt).

Mer information om produkten